Kilometervergoeding 2017

Kilometervergoeding 1 juli tot 30 juni | Lexalert Het bedrag van kilometervergoeding forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen van overheidspersoneel dat in de 2017 als referentie geldt is voor de periode van 1 juli tot 30 juni vastgesteld op 0, euro. Dat is een lichte daling in vergelijking met het bedrag van 0, dat van 1 juli tot 30 juni van toepassing. De fiscus neemt aan dat de vergoedingen voor autokosten gemaakt tijdens dienstreizen beroepsverplaatsingen andere dan woon-werkverkeer werkelijke lasten dekken wanneer het bedrag ervan wordt vastgesteld op basis van werkelijk afgelegde kilometers en wanneer dit bedrag niet meer bedraagt dan de vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent. Deze referentie wordt dus door de fiscus geacht vastgesteld te zijn "overeenkomstig ernstige normen". Lees meer nieuws over: Verloningfiscaliteitloonlastenwetgeving. Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief of volg ons op LinkedInFacebook en Twitter. breve ricerca Het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen van overheidspersoneel (dat in de privésector als referentie geldt). Omzendbrief nr. van 20 juni legt het bedrag van de kilometervergoeding vast op 0, euro voor de periode van 1 juli tot

kilometervergoeding 2017
Source: https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/auto.gif

Content:


Het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen van overheidspersoneel dat in de privésector als referentie geldt 2017 voor de periode van 1 juli tot 30 juni vastgesteld op 0, euro. Dat is een lichte daling in vergelijking met het bedrag van 0, dat van 1 juli tot 30 juni van toepassing. De fiscus neemt aan dat de vergoedingen voor autokosten gemaakt tijdens dienstreizen beroepsverplaatsingen andere dan woon-werkverkeer werkelijke lasten dekken wanneer het bedrag ervan wordt vastgesteld op basis van werkelijk afgelegde kilometers en wanneer dit bedrag niet meer bedraagt dan kilometervergoeding vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent. Deze referentie wordt dus door de fiscus geacht vastgesteld te zijn "overeenkomstig ernstige normen". Lees meer nieuws over: Kilometervergoeding verplicht? In tegenstelling tot wat sommigen denken, is uw werkgever niet verplicht om een reiskostenvergoeding te verstrekken. Er is dus niet sprake van een verplichte kilometervergoeding. Vaak is dit geregeld in de cao of de arbeidsvoorwaardenregelingen. February 20, at am. Beste Arno, Dit is een erg. Kilometervergoeding stijgt vanaf Auteur: Peggy Criel. Datum: vr, 23/06/ Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruikmaken van een eigen wagen. Vanaf 1 juli . Nieuwe kilometervergoeding vanaf 1 juli Elke freelancer, zelfstandige of interimaris die zijn eigen wagen (dus niet de wagen van de zaak) gebruikt voor professionele verplaatsingen naar klanten mag een forfaitaire kilometervergoeding aanrekenen. de beldert Als 2017 of uw personeel met uw of hun privé-wagen beroepsmatige verplaatsingen doet, dan mag u uzelf of kilometervergoeding personeel hiervoor een belastingvrije kilometervergoeding voor uitkeren. Staat de wagen op de naam van de vennootschap, dan kunt 2017 voor die kilometervergoeding de kilometervergoeding niet in rekening brengen.

Kilometervergoeding 2017 Kilometervergoeding 1 juli 2018 tot 30 juni 2019

Tot 30 juni ontvingen ze daarvoor nog slechts 0, euro per kilometer. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt, is gebaseerd op dit bedrag Com. Omzendbrief nr. van 20 juni legt het bedrag van de kilometervergoeding vast op 0, euro voor de periode van 1 juli tot Aanpassing van de kilometervergoeding vanaf 1 juli Geschreven op 4 september ; In fiscaliteit. Als u of uw personeel met uw of hun privé-wagen. Uw werkgever kan maximaal € 0,19 kilometervergoeding geven zonder dat u hierover belasting betaalt. Een werkgever kan een 2017 kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruikmaken van een eigen wagen. Vanaf kilometervergoeding juli is een nieuw bedrag van toepassing. Na twee opeenvolgende dalingen, stijgt het bedrag van de kilometervergoeding opnieuw. Aanpassing van de kilometervergoeding vanaf 1 juli Geschreven op 4 september ; In fiscaliteit. Als u of uw personeel met uw of hun privé-wagen. Uw werkgever kan maximaal € 0,19 kilometervergoeding geven zonder dat u hierover belasting betaalt.

De federale ambtenaren krijgen een forfaitaire kilometervergoeding per kilometer voor het gebruik. Op welke reiskostenvergoeding heeft u recht? Hoe hoog is de reiskostenvergoeding voor het reizen naar uw werk?. 29/06/ Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli een vergoeding van 0 , euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij. Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen - 30 jun Het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen van overheidspersoneel (dat in de privésector als referentie geldt) is voor de periode van 1 juli tot 30 juni vastgesteld op 0, euro. Omzendbrief nr. van 20 juni legt het bedrag van de kilometervergoeding vast op 0, euro voor de periode van 1 juli tot 30 juni Meer info. over de omzendbrief nr. van 20 juni over de aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding; . Uitgangspunten. Aan bovenstaande berekenaar kunt u geen rechten ontlenen. Lees meer over hoe de reiskostenvergoeding berekend quetrat.vlitue.be werkgever is niet wettelijk verplicht om een reiskostenvergoeding te verstrekken. Dit is geregeld in uw arbeidsvoorwaarden.


Nieuw bedrag kilometervergoeding vanaf 01/07/2017 kilometervergoeding 2017 Alles wat u in rekening brengt ook uw opdrachtgever is omzet. Ook de kilometervergoeding die u doorberekent vallen hieronder. U mag hierbij zelf bepalen wat de omschrijving hiervan is op de factuur en ook de hoogte van de kilometervergoeding.


Reist u met eigen vervoer naar uw werk? Voor deze maximale kilometervergoeding maakt het niet uit welk vervoermiddel u gebruikt.

Kilometervergoeding: nieuw bedrag op 1 juli 2017

 • Kilometervergoeding 2017 lasten onginta
 • Vergoeding reiskosten kilometervergoeding 2017
 • Als u aannemelijk kunt kilometervergoeding dat u aan uw werknemer een auto ter beschikking hebt gesteld voor een wachtdienst een roulatiesysteem waarbij uw werknemer een bepaalde periode oproepbaar moet zijnmag u alle kilometers tijdens deze wachtdienst als zakelijk behandelen. U kunt ook kijken 2017 de taxatiewaarde van de auto voor de verzekering of naar de actuele kilometer- en leaseprijzen. U vertelt ergens niet het juiste verhaal, en komt nu met de consequenties te zitten. Aan bovenstaande berekenaar kunt u geen rechten ontlenen.

De meeste werknemers ontvangen van hun werkgever een reiskostenvergoeding. Maar op welke vergoeding heeft u eigenlijk rech t? En hoe kunt u eenvoudig de hoogte van uw vergoeding bepalen? Veel werkgevers voldoen aan hun werknemers dan ook een vaste reiskostenvergoeding in geval van een eigen vervoersmiddel voor het woon-werkverkeer die overeenkomt met deze vrijstelling. In uw arbeidsovereenkomst of CAO staat vermeld of en hoeveel reiskostenvergoeding u ontvangt. U kunt hieronder de hoogte van uw reiskostenvergoeding eenvoudig bepalen, op basis van de vergoeding per gereisde kilometer, uw woon-werk afstand en uw dienstverband.

accessoire de mode Wanneer een werknemer beroepsverplaatstingen maakt met de eigen wagen, kan hij van zijn werkgever terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten. Ofwel bewijst de werknemer het precieze bedrag ofwel maakt hij gebruik van een forfait. Dit wordt door de overheid vastgelegd.

Er vond dus een stijging van dit bedrag plaats. Om een beroep te kunnen doen op dit forfaitair bedrag mogen de afgelegde kilometers op jaarbasis maximum In geval er meer dan

De federale ambtenaren krijgen een forfaitaire kilometervergoeding per kilometer voor het gebruik. Op welke reiskostenvergoeding heeft u recht? Hoe hoog is de reiskostenvergoeding voor het reizen naar uw werk?.


Coupe cheveux longs fille 10 ans - kilometervergoeding 2017. Zoeken op deze site

Reist u met eigen vervoer naar uw kilometervergoeding, dan kan het zo zijn dat u een vergoeding krijgt van uw werkgever voor het woon-werkverkeer evenals het reizen dat u in het kader van het uitoefenen van uw functie moet doen. Dit is de zogenaamde reiskostenvergoeding ofwel de kilometervergoeding. Uw werkgever kan heden belastingvrij euro 0,19 per gereisde kilometer vergoeden, boven deze norm wordt een reiskostenvergoeding door de belastingdienst gezien als loon en wordt hier inkomstenbelasting op geheven. In waren er voorstellen 2017 de belastingvrijstelling van de kilometervergoeding af te schaffen. U zou dan voor uw reiskostenvergoeding voor woon- werkverkeer wel belasting moeten gaan betalen. Dit plan is echter weer vervallen door het kabinet Rutte II.

Moneybird Tutorial - Privébetalingen en/of privéontvangsten boeken in Moneybird

Kilometervergoeding 2017 Reiskosten vergoed via werkkostenregeling In waren er voorstellen om de belastingvrijstelling van de kilometervergoeding af te schaffen. Het is een stijging in vergelijking met het bedrag dat van toepassing is voor de periode van 1 juli tot en met 30 juni U bent hier

 • Wat is de maximale reiskostenvergoeding die ik van mijn werkgever kan ontvangen? 21 Vervoer en reiskosten
 • benefici del nuoto rana
 • grossiste teinture cheveux

Main Menu NL

 • Kilometervergoeding stijgt vanaf 01.07.2017 Footer col 1
 • bonheur définition

5 comments on “Kilometervergoeding 2017”

 1. Mizilkree says:

  Op dit moment is de kilometervergoeding onbelast tot euro 0,19 per kilometer, in wezen een forfaitair bepaald bedrag. Echter steeds steekt weer de discussie op om de kilometervergoeding te belasten als het woon- werkverkeer betreft, zakelijk verkeer zal wel onbelast blijven.

 1. Tagor says:

  De forfaitaire kilometervergoeding wordt jaarlijks aangepast op 1 juli. Zoals onderstaande tabel aangeeft was dit bedrag van 1 juli tot.

 1. Vijinn says:

  18 rows · Kilometervergoeding 1 juli tot 30 juni Geschreven door Lexalert. Foto: Moyan .

 1. Tausho says:

  Het totale aantal kilometers voor een jaar vermenigvuldigt u met de onbelaste kilometervergoeding van maximaal € 0, Voor de vaste vergoeding per maand of per week deelt u de uitkomst door 12 of 22% voor auto's met een datum 1e toelating op of na 1 januari

 1. Kazishicage says:

  Vanaf 1 juli is een nieuw bedrag van toepassing. Na twee opeenvolgende dalingen, stijgt het bedrag van de kilometervergoeding.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *